อธิบายคำย่อต่างๆ ของ FIN App หน้า Fund Rank

4 May 2019 – บทความนี้จะอธิบายถึงความหมายของคำย่อต่างๆ ในหน้า Fund Rank ของ FIN App นะครับ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แกน คือ แกนแนวตั้ง (คำย่อต่างๆ ในเชิงประเภทกองทุน) และ แนวนอน (คำย่อต่างๆ ในเชิงช่วงเวลาย้อนหลัง)

แกนแนวตั้ง ผู้ใช้สามารถกรองกองทุนตามหมวดต่างๆ ที่ปรากฎในแกนแนวตั้งนี้ได้

 • All – ไม่กรอง คือให้แสดงทุกกองทุน ไม่แบ่งประเภท
 • LTF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภท LTF
 • RMF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภท RMF
  • ถ้าแตะนิ้วค้างไว้ จะขึ้นประเภทกองทุน RMF ที่เป็นประเภทย่อยให้เลือกได้
  • All – ไม่กรอง ให้แสดงทุกกองทุน RMF
  • MMF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนกลุ่ม RMF ประเภทที่ลงทุนใน Money Market Fund (MMF)
  • FIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุนกลุ่ม RMF ประเภทที่ลงทุนใน ตราสารหนี้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • EQ – ให้แสดงเฉพาะกองทุนกลุ่ม RMF ประเภทที่ลงทุนใน หุ้นไทย (Thai Equity) เป็นหลัก
  • MIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุนกลุ่ม RMF ประเภทที่กองทุนผสม (ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ)
  • FIF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนกลุ่ม RMF ประเภทที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก
 • EQ – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภทที่ลงทุนในหุ้นไทย (Thai Equity) แบบกระจายทั่วไป (ไม่รวมกลุ่มที่ลงทุนแบบเฉพาะอุตสาหกรรม)
 • FIF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภทที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลัก
  • ถ้าแตะนิ้วค้างไว้จะขึ้นประเภทย่อยให้เลือกได้
  • All – ไม่กรอง ให้แสดงทุกกองทุน ที่ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลัก
  • FIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุน ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ
  • EQ – ให้แสดงเฉพาะกองทุน ที่ลงทุนในตราสารทุน หรือ หุ้นต่างประเทศ (ไม่รวมกลุ่มที่ลงทุนต่างประเทศแบบเฉพาะอุตสาหกรรม)
  • MIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุน ประเภทผสม (ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ต่างประเทศ)
 • FIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภทตราสารหนี้
  • ถ้าแตะนิ้วค้างไว้จะขึ้นประเภทย่อยให้เลือกได้
  • All – ไม่กรอง ให้แสดงทุกกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ เป็นหลัก
  • Thai – ให้แสดงเฉพาะกองทุน ที่ลงทุนในตราสารหนี้ในไทย เป็นหลัก
  • Short – ให้แสดงเฉพาะกองทุน ที่ลงทุนในตราสารหนี้แบบระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
  • Mid – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้แบบระยะกลาง (ระยะ 1-3 ปี)
  • Long – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้แบบระยะยาว (เกินกว่า 3 ปี)
 • MMF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภทตลาดเงิน (Money Market Fund)
 • MIX – ให้แสดงเฉพาะกองทุนรวมผสม
 • GHC – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Health Care
 • PRP – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ Property
 • ENY – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ พลังงาน
 • GLD – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ ทองคำ
 • FIN – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การเงิน
 • TECH – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยี
 • INFRA – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐาน
 • MISC – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม Miscellaneous ที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ชัดเจน
 • FOF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนที่ลงทุนในลักษณะ Fund of Funds ที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นอีกทอด
 • INDX – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภท กองทุนรวมดัชนี  ที่อ้างอิงดัชนีของตลาดต่างๆ เช่น SET50, S&P500, NASDAQ100 รวมถึง ETF ต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ passive management
 • ETF – ให้แสดงเฉพาะกองทุนประเภท ETF (Exchange Trade Fund) ที่สามารถลงทุนได้โดยตรงภายในประเทศไทยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

IMG_2813

สำหรับคำย่อต่างๆ แกนแนวนอน นั้นจะเป็นคำย่อที่เกี่ยวกับ ช่วงเวลาการพิจารณา performance ของกองทุนรวมต่างๆ ย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 วัน ย้อนหลังไปจนถึง 5 ปี เทียบกับ วันปัจจุบันที่มีค่า NAV ล่าสุด ดังนี้

 • 1D – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 1 วัน
 • 1W – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 1 สัปดาห์
 • 2W – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 2 สัปดาห์
 • YTD – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลังจากวันปัจจุบันย้อนหลังไปที่ ค่า NAV ของวันทำการวันสุดท้ายของปีก่อนหน้า (สิ้นปีที่แล้ว)
 • 1M – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 1 เดือน
 • 3M – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 3 เดือน
 • 6M – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 6 เดือน
 • 1Y – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
 • 3Y – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
 • 5Y – ดู performance ของกองทุนรวมต่างๆ โดยพิจารณาที่ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงเดือน March 2019 ที่ผ่านมา ผมเพิ่งมีการปรับเพิ่มในส่วนของประเภทกองทุนต่างๆ ซึ่งประเภทกองใหม่ๆ มาอีกหลายประเภท โดยจะมีให้เลือกกรองได้ใน FIN App ใน  version ที่กำลังจะ update ขึ้น Appstore ในเร็ววันนี้นะครับ (ช่วงเดือน April 2019)   ถ้าตอนนี้เปิด FIN App แล้วยังไม่เห็นกองทุนประเภทใหม่ที่สามารถกรองได้ อย่าเพิ่งแปลกใจฮะ 🙂

หากมีคำถามอื่นใด เขียนมาได้ในหน้า Feedback ภายใน FIN App หรือ อีเมลมาได้นะครับ ที่ support@fin.cool ครับผม ขอบคุณครับ

Leave a Reply