FIN: วิธีการ Export Transaction ใน Portfolio ออกมาเป็น CSV Files

30 Jan 2023FIN version 4.0.10 นอกเหนือจากการปรับปรุง App โดยภาพรวมแล้ว ยังมาพร้อมกับความสามารถในการ Export ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน Portfolio ออกมาเป็นไฟล์ ในรูปแบบ CSV File เพื่อนำไป Import เข้า Spreadsheet โปรแกรมต่างๆ ต่อไปได้ด้วยนะครับ ในบทความนี้จะอธิบาย ความสามารถโดยภาพรวม และ แนะนำถึงวิธีการใช้งานฟีเจอร์ใหม่นี้

ในภาพรวมนั้น การ Export ข้อมูลออกมาจะทำได้ที่ 2 ระดับครับ ที่คุณผู้ใช้เลือกได้ตามต้องการ โดยที่ข้อมูลที่ออกมานั้น จะเป็นข้อมูล Transaction ที่คุณผู้ใช้บันทึกเข้าไปนั่นเอง ที่จะมี Transaction date, Amount, Cost per unit, units รวมถึง Notes (ถ้ามี)

ระดับที่ 1 : Export ข้อมูล Transaction ของทุกกองทุนที่บันทึกไว้ ออกมาเป็น CSV จำนวนหลายไฟล์ (จำนวนไฟล์​แปรผันตามจำนวนกองทุนที่บันทึกไว้ใน FIN Portfolio) แต่อยู่ใน Folder เดียวกัน

ระดับที่ 2 : ในกรณีที่ไม่ได้ต้องการทุกกองทุน สามารถเลือกบางกองทุนที่บันทึกไว้ใน Portfolio และสั่ง Export ออกมาเป็นเฉพาะ CSV File ของกองทุนนั้นๆ

CSV Files ที่ Export ออกมาบน iOS นั้น FIN จะใช้วิธีการ Export Files มาเก็บไว้ใน Apple FIle System ของ iOS เครื่องนั้นๆ นะครับ โดยการกดเข้าถึงนั้นจะต้องใช้ โปรแกรมของ Apple ที่เรียกว่า Apple Files หรือ ไฟล์ โดยปกติ iOS ทุกเครื่องก็จะมี Apple Files App อยู่แล้ว ส่วนวิธีการใช้งานนั้นกดข้ามไปอ่านที่ Link นี้ได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม: เนื่องจากการ Export Files จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับ Apple Files App เลยทำให้ความสามารถนี้ทำงานได้บนเฉพาะบน iOS, iPadOS ได้อย่างสมบูรณ์ ส่วนบน macOS นั้น จะใช้งานความสามารถนี้ไม่ได้ ณ เวลานี้ครับ (ไม่มี Apple Files App บน macOS)

มาดูวิธีการใช้งานในแต่ละแบบกันครับ เริ่มจาก การ Export ทั้ง Portfolio ออกมา

Step A1: ที่หน้าจอ Portfolio ให้เลือก Port ที่ต้องการ Export ให้เรียบร้อย จากนั้น กดปุ่มรูปเกียร์ (ด้านซ้ายล่าง) ตามรูปตัวอย่าง

Step A2: จากนั้นจะขึ้นเมนูต่างๆ ให้เลือก เมนู Export CSV Files ซึ่งอยู่ในลำดับตามรูปด้านล่างนี้

Step A3: จะเข้าสู่เมนู Export CSV Files ซึ่งมีตัวเลือกเพิ่มเติม ตามหน้าจอด้านล่างนี้

หากกด Yes ก็คือ จะทำการ Export CSV Files ออกมาทันที

หากกด View Export Folder จะเป็นการ เปิดดู Export Folder โดยสิ่งที่จะเห็นคือ Folder ที่เป็นปลายทาง ของการ Export Files ต่างๆ ออกมา

หากกด Learn More ก็จะมาเปิดบทความนี้ เอาไว้อ่านอีกครั้งในภายหลังได้เพื่อความสะดวก

Step A4: เมื่อกด Yes ใน Step A3 ก็จะได้เสร็จสิ้นกระบวนการ Export CSV Files ของทั้ง Portfolio โดยมีปุ่มให้กด View Export Folder ได้ทันที หรือ กด Done เพื่อปิดหน้าจอ


กรณีต้องการ Export เฉพาะบางกองทุนภายใน Portfolio นั้น ก็จะง่ายคล้ายๆ กับ การ Export ทั้ง Portfolio ครับ ทำตามขั้นตอนดังนี้

Step B1: ที่หน้า Portfolio ให้กดเข้าหน้า Transaction Detail ของกองนั้นๆ ใน Portfolio ที่ต้องการ จากนั้น ที่แถบ Shortcut ด้านล่าง ภายในหน้า Transaction Detail นั้น จะมีปุ่ม Export CSV File อยู่ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

Step B2: เมื่อกดแล้ว ก็จะคล้ายๆ Step A3 เลยครับ แต่จะเป็นการ Export เฉพาะของกองทุนนั้นๆ ที่เราสนใจเท่านั้น ตามรูปตัวอย่างนี้

ทั้งหมดนี้ก็จะง่ายและ ตรงไปตรงมาครับ

ไฟล์ CSV ที่ Export ออกมาทั้งหมดนั้น จะถูกจัดเก็บไว้ใน Apple File Systems ของ iOS เครื่องนั้นๆ โดยการเข้าถึง Files เหล่านี้ ผ่าน Apple App ที่ชื่อว่า Files หรือ ไฟล์ หน้าตา Icon App คือ รูปนี้ครับ

โดยปกติ iOS ทุกเครื่องจะมี Apple Files App ครับ ยกเว้นว่าผู้ใช้ลบ App นี้ออก ก็สามารถติดตั้งใหม่ โดย Download จาก App Store Link นี้ https://apps.apple.com/us/app/files/id1232058109

ซึ่ง Apple Files App นั้น มีความยืดหยุ่นมาก อารมณ์คล้ายๆ กับ Files Manager บน เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ Copy, Move, Delete, Rename หรือ อื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเก็บไว้ Local Storage ภายในเครื่องนี้เท่านั้น หรือ ย้ายขึ้น iCloud Drive หรืออื่นๆ เป็นต้น การที่เก็บไฟล์ไว้ในนี้ ก็จะสามารถ Share ต่อไปเครื่องอื่นๆ ต่อไปได้อย่างสะดวกเช่นกัน FIN เลยเลือกใช้วิธีการนี้ เพื่อความยืดหยุ่น คล่องตัวสูงสุดของผู้ใช้งาน

เมื่อ FIN Export Files ออกมาเสร็จ จะมีปุ่ม View Export Folder หากกดปุ่มนี้ โดยทั่วไป ก็จะเป็นการเปิดเข้า Folder ที่เก็บ Export CSV Files ออกมา ตามรูปตัวอย่างนี้ กรณีนี้คือการ Export ทั้ง Portfolio (Port ชื่อ TestPort1) โดยชื่อ Folder จะปรากฎอยู่ด้านบน (ที่วงสีส้มไว้) โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อ Portfolio ตามด้วย วันที่ และ เวลา เพื่อให้แยกแยะ แต่ละ Folder ได้ออกนะครับ ว่า คือจาก Port ไหน และ สั่ง Export ออกมาเมื่อเวลาไหน

แต่ละไฟล์ (ในเคสตัวอย่างนี้) คือ มีทั้งหมด 4 กองทุนใน TestPort 1

หากใช้นิ้วแตะที่ไฟล์นั้นๆ เลย ก็จะเป็นการเปิด Preview ครับ สามารถใช้นิ้ว แหวกหุบในหน้าจอ Preview ได้ หรือ จะกดปุ่ม Share Airdrop หรือ อื่นๆ ต่อไปได้ด้วยเช่นกัน มีปุ่ม Share ต่ออยู่ด้านล่างซ้าย ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

แต่ถ้า ใช้นิ้วแตะค้างไว้ (ไม่แตะปล่อยทันที) ก็จะขึ้นเมนู เพิ่มเติมขึ้นมา (อารมณ์เดียวกับ click ขวาด้วย mouse บน File Manager ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์) ตามรูปตัวอย่างนี้

การใช้นิ้วแตะค้างตรงนี้ สามารถทำที่ระดับ Folder ได้ด้วยเช่นกันนะครับ วิธีการเดียวกันแค่แตะค้างที่ Folder Name

Apple Files นั้น ที่ระดับ Root สูงสุด จะมีโครงสร้างของ Folder ตามรูปด้านล่างนี้ครับ

ซึ่ง FIN จะ Export CSV File ออกมา อยู่ใน “ใน iPhone ของฉัน” (หรือถ้าตั้งแสดงผลภาษาอังกฤษไว้จะชื่อ On My iPhone) > FIN (Folder ชื่อ FIN ที่มี App Icon ของ FIN แปะอยู่ที่ Folder) > Portfolio Export ตามรูปด้านล่างนี้

และเมื่อกดเข้าไป ก็จะเป็น ศูนย์รวมของ การ Export ในแต่ละครั้งของผู้ใช้เลยครับ โดยหลักการตั้งชื่อ Folder นั้น จะตรงไปตรงมา ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

ถ้าเป็นการ Export ทั้ง Portfolio ก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อ Port ตามด้วย วันที่และเวลา

ถ้าเป็นการ Export เฉพาะกองใดกองหนึ่ง ก็จะขึ้นต้นด้วย ชื่อกอง ตามด้วยวันที่และเวลา นั่นเอง

การลบ Files, Folder ตรงนี้สามารถทำได้ใน Apple Files App ได้เลยนะครับ (แตะค้าง แล้วจะขึ้นเมนูเพิ่ม) หรือ กดเข้าไปใน FIN ไปที่หน้า More > เลือกเมนูด้านล่างสุดที่ชื่อ Support Channel & Tools แล้วเลือก Empty CSV Export Folder ก็ได้เช่นกันครับ จะลบทิ้งทุก Folders ครับ แต่ทั้งหมดนี้ เป็นการลบเฉพาะ Export CSV Files นะครับ เพื่อให้ ดูโล่ง ไม่รกเกินไป จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ ลบข้อมูลใดๆ ภายในระบบของ FIN App จึงเป็น Operation ที่ปลอดภัยครับ

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ Apple Files App เพิ่มเติมได้ที่ Link https://support.apple.com/th-th/guide/iphone/iphc61044c11/ios

ลองใช้ดูนะครับ กรณีที่ต้องการ Export Transaction ออกไปเป็น CSV Files เพื่อใช้ต่อใน Spreadsheet หากมีคำถาม ใดๆ สามารถติดต่อมาได้ใน App ผ่านหน้า Feedback (ข้างๆ หน้า More) หรือ ทาง Facebook Page ได้เช่นกันตามปกติครับ

ขอบคุณครับ 🙂

Leave a Reply