FIN App Terms of Service

– Updated: 25 May 2020 –

FIN เป็น Mobile Application ให้บริการข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมภายในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกองทุนรวมในมุมมองของผู้ใช้ โดยเป็น App ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากเพื่อให้สามารถติดตามผลการลงทุน ในกองทุนรวมได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใน version ปัจจุบันมี Terms of Service ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service) ระหว่าง FIN App (“FIN” หรือ “เรา”) กับ ท่านผู้ใช้ (“ท่าน”) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

1. FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ล่าสุดได้ภายใน Application เสมอที่เมนู More > User Agreement ซึ่งจะมี link ไปยัง Terms of Service ที่เป็น version ปัจจุบันล่าสุด ดังนั้นท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน FIN  นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ นี้ขอความกรุณาท่านยุติการใช้งาน FIN หรือหากต้องการแจ้งลบข้อมูล Personal Information ใดๆ ให้ทำตามวิธีการในข้อ Channel to Contact us ตาม Privacy Policy นี้

2. FIN ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน Application นี้ หากท่านต้องการยืนยันความถูกต้อง ให้ท่านตรวจสอบกับ บลจ. ที่ท่านใช้บริการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้ง  FIN จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน Application ทุกกรณี  แต่ทั้งหมดนี้ท่านสามารถเขียนและส่ง Feedback มาแจ้งแก่ทาง FIN เพื่อให้รับทราบและดำเนินการจัดการแก้ไขเท่าที่ทาง FIN จะทำได้ต่อไป

3. สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการ FIN Premium Services นั้นเป็นบริการประเภท Subscription แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-renewable subscription) มีทั้งหมด 3 รูปแบบ เลือกตามระยะเวลาการใช้งานได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยนับวันแบบวันชนวัน เช่นซื้อ FIN Premium Service แบบ 1 ปี โดยเริ่มซื้อวันที่ 17 July 2019 เวลา 5:18pm สามารถใช้ ได้ถึง 17 July 2020 เวลา 5:17pm เป็นต้น

– Subscription จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อท่านยืนยันคำสั่งซื้อ โดย Apple จะทำรายการชำระเงินผ่านทาง App Store ตาม iTunes Account ของท่าน

– การต่ออายุ Subscription ในรอบระยะเวลาถัดไปจะทำโดยอัตโมมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้โดยเข้าไปตั้งค่าใน iTunes Account Setting (หรือเข้าไป FIN App ที่หน้า More และเลือก เมนู Your Subscription จากนั้นกด Change Subscription) โดยหากต้องการยกเลิกการต่ออายุให้ทำก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป

4. หาก FIN มีการพัฒนา Feature ใหม่และขึ้นข้อความที่เกี่ยวกับการทดสอบ Feature ใหม่นั้น ทาง FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ roadmap การพัฒนาในอนาคตของ Feature เหล่านี้ ซึ่งอาจจะพัฒนา Feature นี้ต่อ หรือ ยุติการพัฒนา Feature ดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมถึงการพิจารณานำ Feature ใหม่นั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ FIN Premium Services ด้วยเช่นกัน

5. หากใช้ FIN แล้วเกิดคำถาม หรือต้องการแนะนำเรื่องใดๆ นั้น ให้ท่านกระทำผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการดังนี้

5.1) ส่งอีเมลเข้ามาที่ support@fin.cool หรือ

5.2) เปิดใน FIN App แล้วเข้าไปที่ tab “Feedback” และ ส่งข้อความเข้ามาผ่านช่องทางนั้น หรือ

5.3) เข้าไปที่ Facebook Page ที่ URL:  https://www.facebook.com/fin.application/inbox/ และส่งข้อความผ่านช่องทางนั้น

โดยปกติ FIN จะตอบกลับอย่างรวดเร็วแบบ best effort ภายใน 3 ช่องทางข้างต้น  หากติดต่อกันด้วยช่องทางอื่นๆ อาจจะได้รับการตอบสนองช้าลงกว่าช่องทางปกติ

6. ในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน โดยช่องทางปกติ FIN จะติดต่อกับผู้ใช้งานในกรณีของการ support การใช้งาน หรือ แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ FIN App ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ตอนที่ลงทะเบียนสร้างบัญชี FIN Account  แต่ในบางกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทาง Email Address ที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางนั้นได้  ทาง FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งข้อความเฉพาะแบบ Push Notification ถึงผู้ใช้รายนั้นๆ โดยเฉพาะ และถ้าหากผู้ใช้ไม่ได้อนุญาตให้ FIN ส่งข้อความ Push Notification ไปที่เครื่องได้ การติดต่อสื่อสารจากทาง FIN ไปหาผู้ใช้จะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ท่านคงต้องติดต่อกลับมาหา FIN อีกครั้งผ่านทางช่องทางในข้อ 5

7. ภายใน FIN จะมีความสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน Push Notification หาท่าน ทุกวันทำการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ กองทุนรวม ที่ท่านสนใจใน Watchlist หรือ บันทึกไว้ใน Portfolio เนื่องจากระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนในลักษณะนี้จะไม่มีการรับประกันผลการส่งข้อความ ดังนั้นแล้ว จะดำเนินการไปในลักษณะ Best effort ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่ในบางเงื่อนไข บางกรณี ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเหล่านั้น โอกาสเกิดเคสลักษณะนี้มีไม่มาก แต่ถ้าเกิดขึ้นขอให้ท่านเข้าใจในจุดนี้

หากท่านไม่ต้องการรับข้อความแจ้งเตือนใดๆ ท่านสามารถปิดการรับข้อความแจ้งเตือนใดๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ iOS Setting > Notifications > FIN  แล้วกดปิด Allow Notifications

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ Application นี้ต่อท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link

FIN Premium Services – Help & Support

เนื้อหาในหน้านี้ ณ เวลานี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

 1. รูปแบบการให้บริการของ FIN ในปัจจุบัน
 2. การจ่ายเงินค่าบริการ FIN Premium Services ภายใน FIN App
 3. หากพบปัญหาระหว่างการซื้อ FIN Premium Services ต้องทำอย่างไร ?

รูปแบบการให้บริการของ FIN ในปัจจุบัน

FIN App ในรุ่นปัจจุบันจะมีบริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ FIN Free Services และ FIN Premium Services โดย FIN Premium Services คือบริการแบบเต็มรูปแบบ ไม่จำกัด feature ใดๆ เหมือนเป็น FIN App ใน version ที่ผ่านๆ มา คือ ใช้ได้เต็มรูปแบบ ภายใน FIN App โดยมีค่าบริการอยู่ 3 รูปแบบขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้บริการ ตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี

ส่วน FIN Free Services นั้น ผู้ใช้ยังคงสามารถใช้งาน functions ต่างๆ เหล่านี้ได้

 • Fund Rank ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
 • Portfolio และ/หรือ Watchlist ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ แต่จำกัดอยู่ที่สูงสุด 4 วัน ต่อเดือน
 • Quota 4 วันต่อเดือนจะเริ่มนับตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560 (December 2017) นี้เป็นต้นไป
 • Advance Features อื่นๆ จะถูกจำกัดทั้งหมดนะครับ เช่น Scheduled Transaction, Fund Profile Rank Binding, NAV Price Alert หรือ อื่นๆ อีกมากมาย
 • เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ track ข้อมูล portfolio / watchlist แต่ไม่ได้เปิดใช้บ่อยครับ อาจจะสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก็สามารถดูข้อมูล portfolio / watchlist ตนเองได้ตามปกติ

ส่วน Premium Services นั้นก็ถือว่าเป็นการจ่ายเพื่อสนับสนุนผู้สร้าง FIN ครับ เพราะให้บริการฟรีมาเกือบ 3 ปี ก็พัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ได้หยุด และก็ยังคงอยากพัฒนาต่อไปในระยะยาวๆ ในอนาคต ผู้ใช้ชอบใช้และเกิดประโยชน์ ส่วนฝั่งผู้พัฒนาก็อยู่ได้ไม่แบกรับต้นทุนอยู่ฝ่ายเดียว

รูปแบบของ Premium Services นั้นจะมีการจ่ายเงินในลักษณะที่เรียกว่า Auto Renewable Subscription คือ เลือกระยะเวลาการใช้งาน และ กดจ่ายเงิน จะเริ่มนับวันตั้งแต่วันนั้นเป็นวันแรก และ ใช้งานได้ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เลือก โดยก่อนถึงวันหมดอายุ (ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันหมดอายุ) Apple จะทำการชำระค่าบริการจาก Account ของคุณผู้ใช้โดยอัตโนมัตินะครับ จะได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเลือกที่จะไม่ให้ชำระค่าบริการอัตโนมัติก็ได้เช่นกันนะครับ ให้เข้าไปใน FIN ที่หน้า More > Manage Subscription และเลือกที่ปุ่ม Change Subscription ครับ เพื่อเข้าไป จัดการตั้งค่าตรงจุดนั้นได้

การจ่ายเงินค่าบริการ FIN Premium Services ภายใน FIN App

จะทำผ่านช่องทางที่เรียกว่า App Store In App Purchase นั่นคือ เวลาจะจ่ายเงิน จะผูกกับกระบวนการการจ่ายเงินบน Apple App Store ครับ  นั่นแปลว่าผู้ใช้จำเป็นต้องมี Apple ID ที่ Login App Store อยู่ครับ และจะต้องมีการตั้งค่า Payment

วิธีการตรวจดูการตั้งค่า Payment ทำได้ดังนี้

 • เปิดไปที่ iOS Setting > กดที่ชื่อตนเองครับ ที่หน้านั้นจะมีคำว่า Payment & Shipping  กดเข้าไป จะมีเรื่องของการตั้งค่า Payment ครับ อาจจะใช้บัตรเครดิต โดยตรวจดูหมายเลขบัตร หรือ วันหมดอายุของบัตรให้เรียบร้อย หรือจะใช้ True Money ก็ได้นะฮะ แล้วแต่การตั้งค่าของผู้ใช้เองครับ ว่าจะจ่ายเงินอย่างไร
 • หรือดูข้อมูลจากทาง Apple ที่ Link นี้ก็ได้ครับ สำหรับรูปแบบภาษาไทย  https://support.apple.com/th-th/HT201266
 • ข้อมูลบัตรเครดิต, Apple ID รวมถึง password ใดๆ ที่ใช้ในกระบวนการจ่ายเงินตรงนี้ เป็นเรื่องระหว่าง ผู้ใช้และทาง Apple เท่านั้นนะครับ FIN App ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ ฉะนั้นแล้ววางใจได้ครับผม ว่าข้อมูลเหล่านี้จะรู้เฉพาะผู้ใช้และ Apple เท่านั้น

หากพบปัญหาระหว่างการซื้อ FIN Premium Services ต้องทำอย่างไร ?

ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆ ครับ แค่ติดต่อมาทางผู้พัฒนาตามช่องทางเหล่านี้ เดี๋ยวทางผมมีทางออกให้เสมอฮะ

 • ติดต่อมาทางหน้า Feedback ใน FIN App โดยแจ้งปัญหา และ ระบุอีเมล เพื่อให้ผมติดต่อกลับ
 • ติดต่อมาทางหน้า More > Contact FIN ก็ได้เช่นกันครับ
 • หรือ ติดต่อมาทาง Facebook FIN ได้ที่ https://www.facebook.com/fin.application/  ส่ง Chat message เข้ามาครับ

 

FIN Version 3.3.1 ขึ้น App Store แล้วครับ

เมื่อเช้านี้ FIN version 3.3.1 (version แก้ bug ของ version ใหม่ 3.3 ที่ update กันสัปดาห์ที่แล้ว) ขึ้น App Store แล้วนะครับ กด Update กันได้เลย แก้อะไรบ้างดูได้จากในรูปนี้ครับ

IMG_3271
What’s new in FIN version 3.3.1

เดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้า ก็จะมี version 3.3.2 ตามมาครับ อันนั้นยังคงพยายามแก้ให้ผู้ใช้ที่ใช้ iOS 9.x “บางเครื่อง” ใช้งานได้ตามปกติครับ และ แก้เรื่องอื่นๆ อีกเล็กน้อย 🙂

Clip Introduction to FIN App ในงาน Mutual Fund Fair 2016 @ SET

Clip ย้อนหลัง (36 นาที) ของ session “Introduction to FIN App” ที่ผมไปบรรยายใน งาน Mutual Fund Fair 2016 ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 July 2016 ครับ เนื้อหาน่าจะมีประโยชน์สำหรับ คนที่ลงทุนกองทุนรวม และ ยังไม่รู้จักหรือยังไม่เคยใช้ FIN App หรือว่า เคยใช้แล้ว แต่อยากเห็นภาพรวมทุกความสามารถ ก็ดูจาก clip นี้ก็ได้เช่นกันครับ 🙂

จริงๆ ตลาดหลักทรัพย์มี clip ความรู้ด้านอื่นๆ ใหม่ๆ ตลอดเวลานะครับ อาจจะไปลอง subscribe channel ได้ฮะ ที่ https://www.youtube.com/user/setgroupofficial/videos

FIN Version 3.3 ขึ้น App Store แล้ว Sep 2017

FIN version ใหม่ขึ้น App Store แล้วนะครับ กด update กันได้เลย 🙂

Version ใหม่มีอะไรบ้างนั้น เดี๋ยวผมมาเขียนเป็น blog อธิบายเพิ่มเติมต่อไป แต่ถ้าอยากทราบแบบเร็วๆ ก็เข้าไปอ่านใน what’s new ของ FIN ใน App Store ได้ครับ

IMG_3193
FIN Version 3.3 ขึ้น App Store แล้ว มาพร้อมกับ Feature ใหม่อีกเพียบ

สำหรับภาพนี้ ก็ยังคงอยู่ที่หน้า Fund Profile เมื่อกด Enable Rank Binding แล้ว scroll ลงมาด้านล่างสุด จะพบ Rank History ครับ จะสามารถดูลำดับของกองทุนนั้นๆ ย้อนหลังได้ ว่าค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น Rank ต้นๆ หรือ ว่า ไต่ระดับลงนะครับ เป็นการผนวกข้อมูลจากหน้า Fund Rank มาผสมผสานแสดงผล ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงเวลา

นอกจากนั้น ถ้ามีเครื่องหมาย สีแดง (ตกใจ) ขึ้น ก็ใช้นิ้วจิ้มดูก็ได้เช่นกันครับ จุดนี้ จะคอยเตือนบอกเราว่า กองทุนนี้ เมื่อเทียบกับ กองทุนอื่นที่อยู่ใน Rank 1 ของกลุ่มนี้ (ตามประเภทกองทุน และ Timeframe ที่พิจารณา) แตกต่างกันมากเพียงใด

หากชอบใจ ถูกใจ สามารถกดให้ดาว เขียน review ใน App Store ได้เช่นเคยนะครับผม ขอบคุณทุกท่าน

Sneak peek FIN App version ใหม่ Sep 2017

อุ๊บส์ … ปล่อย Preview FIN App version ใหม่ บางส่วนมาให้ดูก่อนนะครับ 🙂
ในรูปนี้คือหน้า Fund Profile แบบใหม่ จะมีการผนวก Rank Binding Feature แบบ Multi timeframe มาให้เห็นกันรวดเดียว ไม่ต้องเปิดสับไปสับมา กับหน้า Fund Rank อีกต่อไป รออีกสักพักนะครับสำหรับ version ใหม่นี้ เพราะทั้งเพิ่ม new feature และ ปรับปรุง feature เดิม ไปรวดเดียว

IMG_2784
ภาพ Preview FIN App version ใหม่ 3.3

ระหว่างนี้ ผมก็ยังทำ App อีกตัวหนึ่งซึ่งก็พัฒนามาเรื่อยๆ เช่นกัน โหลดได้เลยครับชื่อ “POP App สิทธิประโยชน์ Promotion รอบตัวคุณ” เป็น App ที่สามารถกดดู Promotion อาหาร/ขนม หรือ อื่นๆ รอบตัว ได้สะดวกรวดเร็ว โหลดกันได้เลยที่ https://itunes.apple.com/app/id1252525214 ใช้แล้วกด Feedback กันเข้ามาได้นะครับ เพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆ นะฮะ 😀

FIN App ในส่วนของ Portfolio ใช้วิธีคิดต้นทุนแบบ FIFO (First in, First out)

ณ เวลานี้ (กันยายน 2560) FIN App ในส่วนของ Portfolio ใช้วิธีการคิดต้นทุนเป็นแบบ FIFO (First in, First out) นะครับ ทีนี้เพื่อให้ชัดเจนสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่า FIFO คิดอย่างไร เลยเขียนมาบรรยายเพิ่มเติมนิดนึงฮะ

ปกติการลงต้นทุนของสินค้าในบัญชีจะมี 3 ระบบหลัก คือ แบบ Average, FIFO, LIFO

 • Average จะเป็นการรวมราคาต้นทุนที่ซื้อไว้ทั้งหมดหารด้วยจำนวนหน่วยที่เหลือ
 • FIFO (First in, First out) สินค้าเข้าก่อนคิดเป็นต้นทุนออกก่อน คำนวณโดยเอาราคาต้นทุนสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนเป็นต้นทุนหากมีการขายออกไป
 • LIFO (Last in, First out) สินค้าที่เข้ามาหลังสุด คิดเป็นต้นทุนออกไปก่อน คำนวณโดยเอาราคาต้นทุนสินค้าที่ซื้อหลังสุดเป็นต้นทุนหากมีการขายออกไป

ซึ่งโดยมากวิธีการคิดต้นทุน NAV กองทุนรวมจะใช้แบบ FIFO และ Average เป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากระบบ FIFO เป็นระบบที่ใช้ในการคิดต้นทุนกองทุนรวม LTF ตามกำหนดการเสียภาษี

มาดูตัวอย่าง
Day 1 ซื้อ กองทุน A @ 10 B จำนวน 100 หน่วย
Day 2 ซื้อ กองทุน A @ 12 B จำนวน 200 หน่วย
Day 3 ซื้อ กองทุน A @ 15 B จำนวน 50 หน่วย
Day 4 ขาย กองทุน A @ 16 B จำนวน 100 หน่วย
Day 5 ขาย กองทุน A @ 20 B จำนวน 250 หน่วย

11265306_817109605025086_5626433976029808548_o
วิธีคิดต้นทุนแบบ FIFO และ แบบ Average

วิธีการคำนวณ แบบ FIFO
เมื่อมีการขายเกิดขึ้นจะคิดต้นทุนราคาของหน่วยที่ราคา 10 บาท ก่อน ดังนั้น ขายราคาที่ 16 – 10 บาทจะรับรู้กำไรที่ 6 บาท หลังจากขายวันที่ 4 แล้วสามารถหา average ณ Day 4 ของ FIFO ได้ 12.6

วิธีการคำนวณ แบบ Average
คิดคำนวณ Average ทุกครั้งที่มีการซื้อหน่วยลงทุนมาเพิ่ม หากมีการขายออก ต้นทุนเฉลี่ยจะยังคงเดิม

ข้อสังเกตุ
ทั้ง 2 วิธี หากมีแต่การซื้อหน่วยลงทุนอย่างเดียว ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเท่ากัน
แม้ว่าต้นทุนจะแตกต่างกัน แต่ว่าผลสุดท้ายถ้าขายหมดก็จะได้กำไรเท่ากัน
ข้อมูลเพิ่มเติมลองดูตัวอย่างที่: https://www.nomuradirect.com/th/help/information-faqs.aspx

FIN App Privacy Policy

FIN Online Privacy Policy
– Updated: 25 May 2020 –

This privacy policy governs your use of the software application App Name (“FIN – App กองทุนรวม Mutual Fund”) for mobile devices that was created by Suttiwat Youngklai. This application is designed for mutual fund investors in Thailand country to track the mutual fund investment performance and consolidate fund portfolio across asset management companies.

User Provided Information

The application requires you to give us some personal information such email address, name or username in order to use the Application as registered user and support you in case of application usage problems. The registered user has capability to use FIN on any supported devices at the same time with the same portfolio/watch-list information across all devices. If you’re not prefer to use FIN app as a registered user, you still can use FIN as usual you have used before but with limited new functions. In case you decide to use FIN’s portfolio feature, the recorded transaction history that you record in the application will be collected in order to performing the application functional correctly. These kind of information stay privately and securely in FIN backend system. We generally collect these information directly from you through our application processes and other interactions with you during providing our services, including when you visit our website, our social channel and/or send us email. We will only use the personal information as set out in this Privacy Policy. We will not collect sensitive information about you without your consent unless an exemption in the regulations applies. These exceptions include if the collection is required or authorized by law or necessary to take appropriate action in relation to suspected unlawful activity or serious misconduct. We do not sell or rent your personal information.

Automatically Collected Information

In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile devices per-application generated unique device ID (Apple Identifier for Software Vendor, UUID String) and information about the way you use the Application in anonymously form.

Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?

Only aggregated, anonymized data is periodically transmitted to external industry-leading analytics services such as Firebase Analytics and Facebook Analytics to help us improve the Application and our service and in term of statistical ways. We will share your information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement. You have the right to withdraw consent on these third parties external analytics services by going to FIN App open the tab “More” and touch at “User Agreement & Policy” un-check on “Accept FIN Usage Analytics”.

We may disclose User Provided and Automatically Collected Information:
as required by law;
when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, investigate fraud, or respond to a government request;

with our trusted services providers who work on our behalf, do not have an independent use of the information we disclose to them, and have agreed to adhere to the rules set forth in this privacy statement.

if FIN application creator is involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice on our Web site of any change in ownership or uses of this information, as well as any choices you may have regarding this information.

Data Retention Policy, Managing Your Information

We will retain User Provided data for as long as you use the Application and for a reasonable time thereafter. We will retain Automatically Collected information for up to 12 months and thereafter may store it in aggregate.

Security

We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. For example, we limit access to this information to authorized employees and contractors who need to know that information in order to operate, develop or improve our Application. Please be aware that, although we endeavor provide reasonable security for information we process and maintain, no security system can prevent all potential security breaches.

Changes

This Privacy Policy may be updated from time to time for any reason. The latest update of Privacy Policy will be posted here. You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes, as continued use is deemed approval of all changes.

Your Consent

By using the Application, you are consenting to our processing of your information as set forth in this Privacy Policy now and as amended by us. “Processing,” means using cookies on a computer/hand held device or using or touching information in any way, including, but not limited to, collecting, storing, deleting, using, combining and disclosing information.

Application of Privacy Policy

You hereby acknowledge and agree that this Privacy Policy applies to all Personal Information we have collected and to be collected by us in the future within the scope provided for in this Privacy Policy and you agree that we have the right to store, maintain and use it for processing and deliver the result of processing via FIN application’s features.

Channel to Contact us

If you have any questions regarding privacy while using the Application, or have questions about our practices, please contact us via email at support@fin.cool

You can update your email address (if you registered FIN Account) by open FIN App , go to “More” tab and then select “Manage Account”, it will have “Change Email” menu to update your email address.

If you need to update your name, you can contact us via email at support@fin.cool

In an event you wish us to delete your Personal Information from our system, you can contact us via email at support@fin.cool

In an event you do not consent to us using your Personal Information or request us to delete your Personal Information from our system, you may be prevented from using our application or the services received by you from us may not be efficient as they should be.

We will use our best endeavor as far as the capability of the relevant work system permits to facilitate and comply with your request unless it appears that compliance with such request has the potential to violate the Privacy Policy of other users, the law, or the system security policy, or where compliance with the registrant’s request becomes impossible.

Applicable Law

You hereby acknowledge and agree that this Privacy Policy shall be governed by and interpreted in accordance with the Thai law and the Thai courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute that may arise.