FIN App Terms of Service

– Updated: 25 May 2020 –

FIN เป็น Mobile Application ให้บริการข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมภายในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกองทุนรวมในมุมมองของผู้ใช้ โดยเป็น App ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากเพื่อให้สามารถติดตามผลการลงทุน ในกองทุนรวมได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใน version ปัจจุบันมี Terms of Service ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service) ระหว่าง FIN App (“FIN” หรือ “เรา”) กับ ท่านผู้ใช้ (“ท่าน”) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

1. FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ล่าสุดได้ภายใน Application เสมอที่เมนู More > User Agreement ซึ่งจะมี link ไปยัง Terms of Service ที่เป็น version ปัจจุบันล่าสุด ดังนั้นท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน FIN  นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ นี้ขอความกรุณาท่านยุติการใช้งาน FIN หรือหากต้องการแจ้งลบข้อมูล Personal Information ใดๆ ให้ทำตามวิธีการในข้อ Channel to Contact us ตาม Privacy Policy นี้

2. FIN ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน Application นี้ หากท่านต้องการยืนยันความถูกต้อง ให้ท่านตรวจสอบกับ บลจ. ที่ท่านใช้บริการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้ง  FIN จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน Application ทุกกรณี  แต่ทั้งหมดนี้ท่านสามารถเขียนและส่ง Feedback มาแจ้งแก่ทาง FIN เพื่อให้รับทราบและดำเนินการจัดการแก้ไขเท่าที่ทาง FIN จะทำได้ต่อไป

3. สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการ FIN Premium Services นั้นเป็นบริการประเภท Subscription แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-renewable subscription) มีทั้งหมด 3 รูปแบบ เลือกตามระยะเวลาการใช้งานได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยนับวันแบบวันชนวัน เช่นซื้อ FIN Premium Service แบบ 1 ปี โดยเริ่มซื้อวันที่ 17 July 2019 เวลา 5:18pm สามารถใช้ ได้ถึง 17 July 2020 เวลา 5:17pm เป็นต้น

– Subscription จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อท่านยืนยันคำสั่งซื้อ โดย Apple จะทำรายการชำระเงินผ่านทาง App Store ตาม iTunes Account ของท่าน

– การต่ออายุ Subscription ในรอบระยะเวลาถัดไปจะทำโดยอัตโมมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้โดยเข้าไปตั้งค่าใน iTunes Account Setting (หรือเข้าไป FIN App ที่หน้า More และเลือก เมนู Your Subscription จากนั้นกด Change Subscription) โดยหากต้องการยกเลิกการต่ออายุให้ทำก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป

4. หาก FIN มีการพัฒนา Feature ใหม่และขึ้นข้อความที่เกี่ยวกับการทดสอบ Feature ใหม่นั้น ทาง FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ roadmap การพัฒนาในอนาคตของ Feature เหล่านี้ ซึ่งอาจจะพัฒนา Feature นี้ต่อ หรือ ยุติการพัฒนา Feature ดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมถึงการพิจารณานำ Feature ใหม่นั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ FIN Premium Services ด้วยเช่นกัน

5. หากใช้ FIN แล้วเกิดคำถาม หรือต้องการแนะนำเรื่องใดๆ นั้น ให้ท่านกระทำผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการดังนี้

5.1) ส่งอีเมลเข้ามาที่ support@fin.cool หรือ

5.2) เปิดใน FIN App แล้วเข้าไปที่ tab “Feedback” และ ส่งข้อความเข้ามาผ่านช่องทางนั้น หรือ

5.3) เข้าไปที่ Facebook Page ที่ URL:  https://www.facebook.com/fin.application/inbox/ และส่งข้อความผ่านช่องทางนั้น

โดยปกติ FIN จะตอบกลับอย่างรวดเร็วแบบ best effort ภายใน 3 ช่องทางข้างต้น  หากติดต่อกันด้วยช่องทางอื่นๆ อาจจะได้รับการตอบสนองช้าลงกว่าช่องทางปกติ

6. ในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน โดยช่องทางปกติ FIN จะติดต่อกับผู้ใช้งานในกรณีของการ support การใช้งาน หรือ แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ FIN App ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ตอนที่ลงทะเบียนสร้างบัญชี FIN Account  แต่ในบางกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทาง Email Address ที่ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางนั้นได้  ทาง FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งข้อความเฉพาะแบบ Push Notification ถึงผู้ใช้รายนั้นๆ โดยเฉพาะ และถ้าหากผู้ใช้ไม่ได้อนุญาตให้ FIN ส่งข้อความ Push Notification ไปที่เครื่องได้ การติดต่อสื่อสารจากทาง FIN ไปหาผู้ใช้จะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ท่านคงต้องติดต่อกลับมาหา FIN อีกครั้งผ่านทางช่องทางในข้อ 5

7. ภายใน FIN จะมีความสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน Push Notification หาท่าน ทุกวันทำการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ กองทุนรวม ที่ท่านสนใจใน Watchlist หรือ บันทึกไว้ใน Portfolio เนื่องจากระบบการส่งข้อความแจ้งเตือนในลักษณะนี้จะไม่มีการรับประกันผลการส่งข้อความ ดังนั้นแล้ว จะดำเนินการไปในลักษณะ Best effort ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่ในบางเงื่อนไข บางกรณี ท่านอาจจะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนเหล่านั้น โอกาสเกิดเคสลักษณะนี้มีไม่มาก แต่ถ้าเกิดขึ้นขอให้ท่านเข้าใจในจุดนี้

หากท่านไม่ต้องการรับข้อความแจ้งเตือนใดๆ ท่านสามารถปิดการรับข้อความแจ้งเตือนใดๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ iOS Setting > Notifications > FIN  แล้วกดปิด Allow Notifications

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ Application นี้ต่อท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link

Leave a Reply