FIN App Terms of Service

– Updated: 17 July 2019 –

FIN เป็น Mobile Application ให้บริการข้อมูลและเครื่องมือในการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมภายในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกองทุนรวมในมุมมองของผู้ใช้ โดยเป็น App ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากเพื่อให้สามารถติดตามผลการลงทุน ในกองทุนรวมได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใน version ปัจจุบันมี Terms of Service ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service) ระหว่าง FIN App (“FIN” หรือ “เรา”) กับ ท่านผู้ใช้ (“ท่าน”) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยครบถ้วน เพื่อความเข้าใจตรงกันและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง

1. FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ล่าสุดได้ภายใน Application เสมอที่เมนู More > User Agreement ซึ่งจะมี link ไปยัง Terms of Service ที่เป็น version ปัจจุบันล่าสุด

2. FIN ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน Application นี้ หากท่านต้องการยืนยันความถูกต้อง ให้ท่านตรวจสอบกับ บลจ. ที่ท่านใช้บริการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้ง  FIN จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน Application ทุกกรณี  แต่ทั้งหมดนี้ท่านสามารถเขียนและส่ง Feedback มาแจ้งแก่ทาง FIN เพื่อให้รับทราบและดำเนินการจัดการแก้ไขเท่าที่ทาง FIN จะทำได้ต่อไป

3. สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการ FIN Premium Services นั้นเป็นบริการประเภท Subscription แบบต่ออายุอัตโนมัติ (Auto-renewable subscription) มีทั้งหมด 3 รูปแบบ เลือกตามระยะเวลาการใช้งานได้แก่ 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยนับวันแบบวันชนวัน เช่นซื้อ FIN Premium Service แบบ 1 ปี โดยเริ่มซื้อวันที่ 17 July 2019 เวลา 5:18pm สามารถใช้ ได้ถึง 17 July 2020 เวลา 5:17pm เป็นต้น

– Subscription จะเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีเมื่อท่านผู้ใช้ยืนยันคำสั่งซื้อ โดย Apple จะทำรายการชำระเงินผ่านทาง App Store ตาม iTunes Account ของท่านผู้ใช้

– การต่ออายุ Subscription ในรอบระยะเวลาถัดไปจะทำโดยอัตโมมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้โดยเข้าไปตั้งค่าใน iTunes Account Setting (หรือเข้าไป FIN App ที่หน้า More และเลือก เมนู Your Subscription จากนั้นกด Change Subscription) โดยหากต้องการยกเลิกการต่ออายุให้ทำก่อนที่จะถึงวันหมดอายุ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไป

4. หาก FIN มี Feature ใหม่และขึ้นข้อความที่เกี่ยวกับการทดสอบ Feature ใหม่นั้น ทาง FIN ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ roadmap การพัฒนาในอนาคตของ Feature เหล่านี้ ซึ่งอาจจะพัฒนา Feature นี้ต่อ หรือ ยุติการพัฒนา Feature ดังกล่าวได้ตลอดเวลา รวมถึงการพิจารณานำ Feature ใหม่นั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ FIN Premium Services ด้วยเช่นกัน

5. หากใช้ FIN แล้วเกิดคำถาม หรือต้องการแนะนำเรื่องใดๆ นั้น ให้ท่านกระทำผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการดังนี้

5.1) ส่งอีเมลเข้ามาที่ support@fin.cool หรือ

5.2) เปิดใน FIN App แล้วเข้าไปที่ tab “Feedback” และ ส่งข้อความเข้ามาผ่านช่องทางนั้น หรือ

5.3) เข้าไปที่ Facebook Page ที่ URL:  https://www.facebook.com/fin.application/inbox/ และส่งข้อความผ่านช่องทางนั้น

โดยปกติ FIN จะตอบกลับอย่างรวดเร็วแบบ best effort ภายใน 3 ช่องทางข้างต้น  หากติดต่อกันด้วยช่องทางอื่นๆ อาจจะได้รับการตอบสนองช้าลงกว่าช่องทางปกติ

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ Application นี้ต่อท่านผู้ใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link

Leave a Reply