วิธีการสำหรับผู้ใช้ FIN ที่บันทึกกองทุนของ CIMB Principal ใน portfolio และต้องการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อล่าสุดเดียวกับ บลจ.

3 August 2019 – ช่วงประมาณเดือน June – July 2019 อ้างอิงตามข่าวนี้ บลจ. CIMB Principal ได้มีการปรับเปลี่ยน Rebrand ใหม่เอี่ยมทั้งหมด ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (Principal)  ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อย่อกองทุนทุกกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับ branding ใหม่ของ บลจ. นะครับ   ภายใน FIN ก็รองรับทั้งชื่อใหม่และชื่อเก่าทั้งคู่ครับแต่เพื่อให้เป็นไปตามชื่อที่ถูกต้องจริงๆ ซึ่งชื่อเก่าก็จะหายไปในอนาคต ก็เลยต้องเขียน blog นี้ เพื่อแนะนำวิธีการ เปลี่ยนชื่อกองทุนของบลจ. นี้ที่บันทึกไว้ใน FIN Portfolio ให้เป็นชื่อใหม่ตรงตามข้อมูลล่าสุดของ บลจ. นะครับ

รายชื่อกองทุนทั้งหมดที่เปลี่ยนชื่อ มีดังนี้  (ในรูปแบบ ชื่อเก่าใน FIN > ชื่อใหม่ ใน FIN)

CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF > PRINCIPAL DEF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF > PRINCIPAL EEF และมีการเปลี่ยนเป็น PRINCIPAL EEF-D อีกครั้ง

CIMB-PRINCIPAL DPLUS > PRINCIPAL DPLUS และมีการเปลี่ยนเป็น PRINCIPAL DPLUS-A อีกครั้ง

CIMB-PRINCIPAL (FAM) FI > PRINCIPAL FI

CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF > PRINCIPAL GCF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF > PRINCIPAL GEF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF > PRINCIPAL ELTF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF > PRINCIPAL AARMF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRM > PRINCIPAL BARMF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET1 > PRINCIPAL SET100RMF

CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF > PRINCIPAL VF

CIMB-PRINCIPAL 70LTFD > PRINCIPAL 70LTFD

CIMB-PRINCIPAL APDI > PRINCIPAL APDI

CIMB-PRINCIPAL APDIRMF > PRINCIPAL APDIRMF

CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A > PRINCIPAL CHEQ-A

CIMB-PRINCIPAL CII > PRINCIPAL CII

CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX > PRINCIPAL DAILY FIX

CIMB-PRINCIPAL EPIF > PRINCIPAL EPIF

CIMB-PRINCIPAL EQRMF > PRINCIPAL EQRMF

CIMB-PRINCIPAL EUEQ > PRINCIPAL EUEQ

CIMB-PRINCIPAL EUHY > PRINCIPAL EUHY

CIMB-PRINCIPAL FIRMF > PRINCIPAL FIRMF

CIMB-PRINCIPAL GBF > PRINCIPAL GBF

CIMB-PRINCIPAL GEQ > PRINCIPAL GEQ

CIMB-PRINCIPAL GIF > PRINCIPAL GIF

CIMB-PRINCIPAL GINNO-A > PRINCIPAL GINNO-A

CIMB-PRINCIPAL GMV-A > PRINCIPAL GMV-A

CIMB-PRINCIPAL GOLD8P > PRINCIPAL GOLD8P

CIMB-PRINCIPAL GOLD8P2 > PRINCIPAL GOLD8P2

CIMB-PRINCIPAL GOPP-A > PRINCIPAL GOPP-A

CIMB-PRINCIPAL GOPP-C > PRINCIPAL GOPP-C

CIMB-PRINCIPAL GPS-A > PRINCIPAL GPS-A

CIMB-PRINCIPAL GREITs-D > PRINCIPAL GREITs

CIMB-PRINCIPAL GSA > PRINCIPAL GSA

CIMB-PRINCIPAL GTR > PRINCIPAL GTR

CIMB-PRINCIPAL JEQ > PRINCIPAL JEQ

CIMB-PRINCIPAL KEQ > PRINCIPAL KEQ

CIMB-PRINCIPAL LTF > PRINCIPAL LTF

CIMB-PRINCIPAL PRMF > PRINCIPAL PRMF

CIMB-PRINCIPAL SET50 > PRINCIPAL SET50

CIMB-PRINCIPAL SIF > PRINCIPAL SIF

CIMB-PRINCIPAL TDIF-D > PRINCIPAL TDIF-D

CIMB-PRINCIPAL TREASURY > PRINCIPAL TREASURY

CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A > PRINCIPAL VNEQ-A

CIMB-PRINCIPAL VNEQ-I > PRINCIPAL VNEQ-I

CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R > PRINCIPAL iBALANCED-R

CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A > PRINCIPAL iDAILY-A

CIMB-PRINCIPAL iDAILY-C > PRINCIPAL iDAILY-C

CIMB-PRINCIPAL iDAILY-D > PRINCIPAL iDAILY-D

CIMB-PRINCIPAL iDAILY-I > PRINCIPAL iDAILY-I

CIMB-PRINCIPAL iDAILY-R > PRINCIPAL iDAILY-R

CIMB-PRINCIPAL iDIV-A > PRINCIPAL iDIV-A

CIMB-PRINCIPAL iDIV-C > PRINCIPAL iDIV-C

CIMB-PRINCIPAL iDIV-D > PRINCIPAL iDIV-D

CIMB-PRINCIPAL iDIV-R > PRINCIPAL iDIV-R

CIMB-PRINCIPAL iFIXED-A > PRINCIPAL iFIXED-A

CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C > PRINCIPAL iFIXED-C

CIMB-PRINCIPAL iFIXED-R > PRINCIPAL iFIXED-R

CIMB-PRINCIPAL iGOLD-A > PRINCIPAL iGOLD-A

CIMB-PRINCIPAL iGOLD-R > PRINCIPAL iGOLD-R

CIMB-PRINCIPAL iPROP-A > PRINCIPAL iPROP-A

CIMB-PRINCIPAL iPROP-C > PRINCIPAL iPROP-C

CIMB-PRINCIPAL iPROP-D > PRINCIPAL iPROP-D

CIMB-PRINCIPAL iPROP-R > PRINCIPAL iPROP-R

CIMB-PRINCIPAL iPROPPLUS > PRINCIPAL iPROPPLUS

CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF > PRINCIPAL iPROPRMF

CPAM APDE > PRINCIPAL APEQ

CPAM GSCEQ-R > PRINCIPAL GSCEQ-R

CPAM KOEQ > PRINCIPAL KOS

ถ้าท่านผู้ใช้มีการบันทึกกองทุนชื่อเก่าที่มีรายชื่อตามด้านบน  ให้ทำการ Copy Transactions เพื่อย้ายจากกองชื่อเก่าไปสู่ชื่อใหม่ ได้ด้วยตนเองนะครับ โดยให้ทำตามวิธีที่ผมเขียนบรรยายไว้แล้วใน blog นี้

หากยิ่งทำให้จบ คือ ย้ายให้เสร็จสิ้นยิ่งเร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีนะครับ เพราะผมก็ยังปล่อยให้มีการ update ราคา NAV เข้าทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ ไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับ  ซึ่งถ้าพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้ว พวกกองชื่อเก่าด้านบน จะไม่มีการ update NAV ใดๆ แล้วนะฮะ  เลยแนะนำว่า รีบ Copy Transactions ให้จบ ยิ่งเร็ว ยิ่งดีครับผม

ลองดูนะฮะ หากมีคำถามใดๆ เขียนมาตามช่องทาง Feedback ใน FIN App หรือ Facebook Page Inbox – https://www.facebook.com/fin.application/inbox/ ได้ตลอดเวลาครับผม 🙂

Leave a Reply